zoll-hjartstartare-png-liten

DET RÄTTA VALET!

Vi hjälper er att hitta rätt hjärtstartare, som passar den miljö och verksamhet ni behöver den till.

Just nu förespråkar vi hjärtstartare från ZOLL då de är tydliga och ger klara råd om vad som ska göras och guidar den som gör HLR.

 

 

En hjärtstartare kan ”återstarta” hjärtat efter ett hjärtstopp genom att ge en eller flera elektriska stötar till hjärtat.

 

När ett hjärtstopp inträffar, uppstår ett ”elektriskt och mekaniskt kaos” i hjärtat, vilket betyder att hjärtats pumpförmåga upphör vilket gör att blodcirkulationen stannar av helt.

Detta tillstånd kallas ventrikelflimmer/defibrilleringsbar rytm (VF). I den tidiga fasen av VF kan en eller flera elektriska stötat från hjärtstartaren avbryta det elektriska kaoset, med förhoppning att hjärtat börjar pumpa igen. Ju tidigare man kan använda hjärtstartaren, desto bättre är det.

HLR (kompressioner och inblåsningar) är oerhört viktigt för att hålla uppe cirkulation med syresättning till kroppen men sällan rent återupplivande utan det krävs ofta en hjärtstartare för att starta om hjärtat.

Hjärtstartaren kan inte avgöra om den drabbade är är vid liv eller ej, men analyserar hjärtsrytmen via elektroderna och berättar om en elektrisk stöt rekommenderas eller ej.

Om en eletrisk stöt rekommenderas, kommer hjärtstartaren säga till att man ska trycka på defibrilleringsknappen (blinkande eller lysande beroende på modell). Om en elektrisk stöt inte rekommenderas, kommer hjärtstartaren säga att man ska starta HLR. Det går inte att ge en elektrisk stör, om int ehjärtstartaren rekommenderar det.

En hjärtstartare kallas också defibrillator eller AED, vilket är en förtortning av automatisk extern defibrillator.

Kontakta oss för förslag och pris!