Integritets- och cookiepolicy

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i alla EU och EES-länder.

 

Vad är GDPR?

GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige och har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som kund ska känna dig trygg med att dina personuppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Skyddet för dina personuppgifter i PUL (Personuppgiftslagen) finns kvar, men har förstärkts med GDPR.

 

Det finns olika lagliga grunder för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter bestäms av ändamålet med behandlingen. Samma personuppgifter kan behandlas för olika ändamål, vilket innebär att den lagliga grunden för behandling av samma personuppgifter kan variera.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är data som på något sätt identifierar dig som person som bland annat namn, adress, telefon, mail och personnummer.

 

Hur lagrar och behandlar vi dina personuppgifter?

LIVTAG behandlar personuppgifter i samband med affärsrelationer, köp av produkter och tjänster, kundkontakter och utbildningar, frågor från och svar till kunder. De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, e-post, telefonnummer (fast och mobil), företagstillhörighet, roll, adress och personnummer.

Lagring sker dels på nätet, hos Biljettkiosken och på våra webbplatser, www.livtag.se, www.labc.nu samt www.ivpa.se. Den sistnämnda är på väg att fasas ut. Webbplatserna administreras via One.com (B-one). Dels sparas data på lokala datorer och hårddiskar.

 

Behovet av personuppgifter

LIVTAG drivs som enskild firma av Johan Dahlgren med organisationsnummer 770530-0072 och vår huvudsakliga verksamhet är utbildningar inom Första Hjälpen och HLR. Därmed finns ett stort behov av uppgifter för att verksamheten skall kunna fortgå. Våra kunder är allt från privata kunder och företag till offentlig sektor. Vi hjälper även företag och privatpersoner med layoutarbeten inom webb och bildproduktion, både stillbild och rörlig.

Med detta följer aktiviteter såsom kommunikations och marknadsaktiviteter, affärsutveckling och produktion av utbildningsmaterial.

Tillsammans med Länsförsäkringar Skaraborg, org-nr 566000-6866, och Brandskyddsföreningen Skaraborg bedrivs en gemensam satsning i ”Innan Ambulansen Kommer”. Det är kurser inom Första Hjälpen och HLR.

Till hjälp finns Biljettkiosken som hanterar de flesta biljettköpen till våra kurser.

Personuppgifter som lämnas till någon av dessa kan komma att behandlas inom de andra associerade organisationerna för att kunna utföra olika tjänster. Behandling av personuppgifter som kan äga rum är till exempel administrativa behandlingar såsom fakturering, utskick och administration av utbildningar och seminarier. Vi jobbar på att få personuppgiftesbiträdesavtal tecknade mellan de olika associerade organisationerna.

 

Vad händer med mina personuppgifter när jag registrerar mig för nyhetsbrev och utskick?

När vi kommunicerar om vår verksamhet samt marknadsför våra produkter och tjänster gör vi det med stöd av avtal, samtycke eller berättigat intresse beroende på vilken relation vi har med den vi kommunicerar med. De personuppgifter som behandlas är namn, e-post, telefonnummer och adress samt ålder på barn.

 

Syftet med vår kommunikation och marknadsföring är att sprida aktuell information och nyheter samt lämna erbjudanden om utbildning, tjänster och produkter inom Första Hjälpen och HLR.

 

Johan Dahlgren är personuppgiftsansvarig för LIVTAG.

 

Specifik information om hur personuppgifter behandlas lämnas till den registrerade i samband med att avtal ingås, samtycke lämnas eller kommunikation sker med den registrerade.

 

Personuppgifter behandlas i enlighet med de ändamål de har samlats in för. Personuppgifter för en registrerad kan behandlas för flera olika ändamål inom LIVTAG och dess associerade organisationer, vilket innebär att en personuppgift kan komma att behandlas för ett annat ändamål även efter att ett samtycke har återkallats.

 

Vad händer med mina personuppgifter när jag går en utbildning eller köper en produkt från LIVTAG?

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. LIVTAG inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen eller produkten och debitera den som ska betala för utbildningen eller seminariet.

 

Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma utbildning som dig kan få del av dina personuppgifter.

 

LIVTAG överför personuppgifter i form av namn, företag, adress, telefonummer, kostval, barns åldrar till externa samarbetsparters till föreläsare, utbildningsarrangörer eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

När du köper en produkt eller en tjänst så ingår du ett avtal. LIVTAG inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för vi ska kunna leverera produkten eller tjänsten till dig samt få avtalad ersättning.

Uppgifter kan också komma att inhämtas från någon av våra samarbetspartners, inklusive Biljettkiosken.

 

LIVTAG överför de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera produkten eller tjänsten till externa samarbetsparters, till exempel tryckerier och logistikföretag.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är förenligt med det ändamål för vilket de har samlats in. I den mån vi inte har haft någon aktiv kontakt eller har något giltigt avtal med dig så sorteras dina personuppgifter oftast bort efter 3 år om det inte finns någon laglig grund eller skyldighet för oss att behålla personuppgifterna.

 

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig eller kunna tillhandahålla och förmedla information till dig.

 

Personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part när du använder vår webbplats. Läs mer om vad som gäller för tredjepartcookies på vår webbplats nedan.

 

Cookies

En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator. Detta är inte sant.

 

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Som brukligt med nästan alla professionella aktörer använder denna webbplats cookies.

 

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

 

Permanenta cookies

Permanenta cookies sparas i din dator under en bestämd tid. Vi använder dem till exempel för att lagra inställningar som du som användare gör mellan olika besök på webbplatsen. Det innebär bland annat att du kan ha kvar dina produkter i kundvagnen och att din senast gjorda inloggning sparas.

 

Cookies av den här typen gör det möjligt för oss att identifiera anonyma återkommande besökare på webbplatsen och analysera beteendemönster. Detta ger oss möjlighet att identifiera eventuella problem samt förbättra innehållet och din kundupplevelse.

 

Tillfälliga cookies

Tillfälliga cookies eller sessionscookies som det även kallas lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs ner. Det innebär att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan måste backa till en annan sida. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen, som till exempel i ett webbformulär. Vi använder sessionscookies främst i syfte att ditt köp ska kunna genomföras på ett användarvänligt sätt.

 

Cookies från tredje part

Dessa cookies kan spåra hur lång tid du spenderar på webbplatsen och vilka sidor du besöker så att vi kan fortsätta att utveckla innehållet på sidorna. Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i analysverktyget Google Analytics. För mer information om Google Analytics cookies, se den officiella webbsidan för Google Analytics.

 

Tredjepartscookies används i länkar till sociala medier och/eller plugins som gör att du kan interagera med sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer Facebook samt Google att ställa in cookies via vår webbplats. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av deras egen sekretesspolicy:

 

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy

 

Du kan läsa mer om cookies och hur de används på https://www.pts.se/cookies

 

Se även gärna vår webbpolicy!

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Våra kunders personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

 

Om dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att begära tillgång till dem, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med tillämplig lag, ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och enligt ingångna avtal med dig.

 

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@livtag.se

Johan Dahlgren är Personuppgiftansvarig.

 

Du kan även kontakta oss på telefon 070-35 131 25 eller per post till LIVTAG, Björsgårdsvägen 4, 53273 Varnhem.

 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige och kan också kontaktas om du har frågor om personuppgiftsbehandling eller är missnöjd med vår behandling av personuppgifter.